صد رمان برتر

عنواننویسنده۱. ۱۹۲۲ اولیس (کتاب) جیمز جویس ۲. ۱۹۲۵ گتسبی بزرگ اف. اسکات فیتزجرالد ۳. ۱۹۱۶ سیمای مرد هنرآفرین در جوانی جیمز جویس ۴. ۱۹۵۵ لولیتا ولادیمیر ناباکوف ۵. ۱۹۳۲ دنیای قشنگ نو آلدوس هاکسلی ۶. ۱۹۲۹ خشم و هیاهو ویلیام فاکنر ۷. ۱۹۶۱ کچ ۲۲ جوزف هلر ۸. ۱۹۴۰ ظلمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
مرداد 93
1 پست