صد رمان برتر

عنواننویسنده۱. ۱۹۲۲ اولیس (کتاب) جیمز جویس ۲. ۱۹۲۵ گتسبی بزرگ اف. اسکات فیتزجرالد ۳. ۱۹۱۶ سیمای مرد هنرآفرین در جوانی جیمز جویس ۴. ۱۹۵۵ لولیتا ولادیمیر ناباکوف ۵. ۱۹۳۲ دنیای قشنگ نو آلدوس هاکسلی ۶. ۱۹۲۹ خشم و هیاهو ویلیام فاکنر ۷. ۱۹۶۱ کچ ۲۲ جوزف هلر ۸. ۱۹۴۰ ظلمت در نیمروز آرتور کستلر ۹. ۱۹۱۳ پسران و عشاق دی اچ لارنس ۱۰. ۱۹۳۹ خوشه‌های خشم جان استاینبک ۱۱. ۱۹۴۷ زیر کوه آتشفشان مالکوم لاوری ۱۲. ۱۹۰۳ راه آخرت "راهی که همه می‌روند" ساموئل باتلر ۱۳. ۱۹۴۹ ۱۹۸۴ (کتاب) جورج اورول ۱۴. ۱۹۳۴ منم کلودیوس رابرت گریوز ۱۵. ۱۹۲۷ به سوی فانوس دریایی ویرجینیا وولف ۱۶. ۱۹۲۵ تراژدی امریکا تئودور درایزر ۱۷. ۱۹۴۰ قل‍ب شک‍ارچی تن‍ها کارسون مک‌کولرز ۱۸. ۱۹۶۹ سلاخ‌خانه شماره پنج کورت وانگات ۱۹. ۱۹۵۲ مرد نامرئی رالف الیسن ۲۰. ۱۹۴۰ خانه‌زاد ریچارد رایت ۲۱. ۱۹۵۹ هندرسون پادشاه باران سال بلو ۲۲. ۱۹۳۴ ملاقات در سامرا جان اوهارا ۲۳. ۱۹۳۸ ینگه دنیا (سه گانه) جان دس پاسوس ۲۴. ۱۹۱۹ کتاب عج‍ایب: وانیز برگ اوهایو شروود اندرسن ۲۵. ۱۹۲۴ گذری به هند ای ام فورستر ۲۶. ۱۹۰۲ بال‌های فاخته هنری جیمز ۲۷. ۱۹۰۳ سفرای کبار هنری جیمز ۲۸. ۱۹۳۴ لطیف است شب اف. اسکات فیتزجرالد ۲۹. ۱۹۳۵ Studs Lonigan (سه گانه) جیمز تی. فارل ۳۰. ۱۹۱۵ سرباز خوب فورد مادوکس فورد ۳۱. ۱۹۴۵ مزرعه حیوانات جورج اورول ۳۲. ۱۹۰۴ جام طلایی هنری جیمز ۳۳. ۱۹۰۰ خواهر کاری تئودور درایزر ۳۴. ۱۹۳۴ مش‍تی غب‍ار اولین وو ۳۵. ۱۹۳۰ گوربه‌گور ویلیام فاکنر ۳۶. ۱۹۴۶ تمام مردان شاه رابرت پن وارن ۳۷. ۱۹۲۷

/ 0 نظر / 34 بازدید